Όλοι οι επαγγελματίες!

Βρες αυτό που θες!

D-CONSTRUCTIONS

Δραστηριότητα:

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Οδός: Θέση Βαρκά
Πόλη: Σταυράκι
Τηλέφωνο: 2651003855
Κινητό Τηλ.: 6947117217
Εμφανίσεις: 511