ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ https://eoi.gr/ 2021-01-11T10:49:56+01:00 ΣΚΑΡΑΣ ΑΒΕΤΕ - METAL TEC Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/9761-σκαρασ-αβετε-metal-tec <p><strong>Μεταλλικά Κτίρια & Εμπορία Σιδήρου - Λαμαρίνας</strong></p> 2021-01-11T10:49:56+01:00 ALU PROTECT - ΖΩΗΣ Θ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/3225-ζωησ-θ-υιοι-οε <p><strong>Κατασκευή κουφωμάτων από αλουμίνιο</strong></p> <p><strong><strong>Ρολά - Σίτες - Κάγκελα - Μεταλλικές Κατασκευές</strong></strong></p> 2020-10-12T07:35:09+02:00 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. ΛΑΜΠΡΟΣ Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/1479-αδαμαντιου-α-λαμπροσ <p><strong>Σιδηροκατασκευές </strong></p> <p><strong>Εμπόριο Σιδηρικών & Χρωμάτων</strong></p> <p><strong>Μεταλλικές Κατασκευές</strong></p> 2020-06-18T09:38:43+02:00 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/1485-giannoutsos-dimitrios-metallikes-kataskeues-ioannina <p><strong>Σιδηροκατασκευές - Μεταλλικές Κατασκευές</strong></p> 2020-10-08T10:40:55+02:00 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/9785-παπαγγελησ-σπευαγγελοσ-σια-οε <p><strong>Μεταλλικές Κατασκευές - Επεξεργασία Λαμαρίνας </strong></p> <p><strong>Ανοξείδωτες Κατασκευές - Ειδικές Κατασκευές </strong></p> <p><strong>Κτηνοτροφικά Μηχανήματα</strong></p> 2021-03-09T10:37:39+01:00