Όλοι οι επαγγελματίες!

Βρες αυτό που θες!

thumb_SEL_293-308_EOI_2022_Page_03_Image_0003_RGB
Δραστηριότητα:

Χωματουργικές Εργασίες - Αδρανή Υλικά - Οικοδομικά Υλικά - Μεταφορές παντός τύπου

Κόνιτσα : Τηλ. 2665022405 & Κινητό 6945057935

Οδός: Ιωάννινα
Πόλη: Ιωάννινα
Περισσότερα...
thumb_SEL_197-228_EOI_2022_Page_17_Image_0004_RGB
Δραστηριότητα:

Καύσιμα Θέρμανσης 

Μεταφορές - Χωματουργικές Εργασίες 

Εργολαβίες Ιδιωτικών & Δημοσίων Έργων

Οδός: Βουνοπλαγιά
Πόλη: Ιωάννινα
Περισσότερα...
thumb_SEL_293-308_EOI_2022_Page_04_Image_0006_RGB
Δραστηριότητα:

Χωματουργικά Εργασίες 

Οδός: Αδραστείας 4,Κάτω Νεοχωρόπουλο
Πόλη: Ιωάννινα
Περισσότερα...
thumb_Makets_2021_export_Page_201_Image_0004
Δραστηριότητα:

Χωματουργικές Εργασίες 

Οικοδομικά Υλικά 

Μεταφορές Δημοσίας Χρήσης Παντός Τύπου 

Εργολαβίες Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων 

Οδός: Μονολίθι
Πόλη: Ιωάννινα
Περισσότερα...
thumb_lisgarasxom
Δραστηριότητα:

Χωματουργικές Εργασίες

Οδός: Μπιζανίου 43, Κατσικά
Πόλη: Ιωάννινα
Περισσότερα...
 Μεταφορική Χαμπέζης - Μεταφορές - Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα