Όλοι οι επαγγελματίες!

Βρες αυτό που θες!

thumb_vagenfb
Δραστηριότητα:

Χωματουργικές Εργασίες - Αδρανή Υλικά - Οικοδομικά Υλικά - Μεταφορές παντός τύπου

Κόνιτσα : Τηλ. 2665022405 & Κινητό 6945057935

Οδός: Ιωάννινα
Πόλη: Ιωάννινα
Περισσότερα...
thumb_koligiotis
Δραστηριότητα:

Χωματουργικές εργασίες

Οδός: Ιωαννινα
Πόλη: Πεδινη
Περισσότερα...
thumb_tsagoilfb
Δραστηριότητα:

Καύσιμα Θέρμανσης 

Μεταφορές - Χωματουργικές Εργασίες 

Εργολαβίες Ιδιωτικών & Δημοσίων Έργων

Οδός: Μακρυγιάννη Ι. 2
Πόλη: Ιωάννινα
Περισσότερα...
thumb_lisgarasfb
Δραστηριότητα:

Χωματουργικές Εργασίες

Οδός: Μπιζανίου 43, Κατσικά
Πόλη: Ιωάννινα
Περισσότερα...
thumb_bagenasfb
Δραστηριότητα:

Χωματουργικές εργασίες

Οδός: Κόνιτσα
Πόλη: Ιωάννινα
Περισσότερα...
 Μεταφορική Χαμπέζης - Μεταφορές - Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα