ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ https://eoi.gr/ 2020-12-03T05:47:38+01:00 ΕΥΡΩΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ GRAMMATEIA https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/10371-ευρωιδεα-εκπαιδευτικοσ-ομιλοσ <p><strong>Ξένων Γλωσσών Φροντιστήρια </strong></p> <p><strong>ΚΕΚ EUROΙΔΕΑ Κε.Δι.Βι. Μ. 2 - Εθνικής Εμβέλειας </strong></p> <p><strong>Ι.ΙΕΚ ΕΥΡΩΙΔΕΑ </strong></p> 2020-12-03T05:47:38+01:00 ΕΠΙΓΝΩΣΗ Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/2937-epignosi-tomatis-mathisiakes-duskolies-ioannina <p><strong>Κέντρο Παιδαγωγικής Ανάπτυξης &  Επαγγελματικού Προσανατολισμού</strong></p> <p><strong>Διάγνωση - Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών </strong></p> <p><strong> Διάγνωση & Αποκατάσταση Διαταραχών Συμπεριφοράς & Ανάλυση Προσωπικότητας</strong></p> 2021-01-08T12:21:29+01:00