Όλοι οι επαγγελματίες!

Βρες αυτό που θες!

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Δραστηριότητα:

Έτοιμο Σκυρόδεμα & Αδρανή Υλικά

Οδός: ΒΙ.ΠΕ.
Πόλη: Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 2651057007 - 2651057777
Fax: 2651057974
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Χάρτης:
Εμφανίσεις: 1145