Όλοι οι επαγγελματίες!

Βρες αυτό που θες!

AUTOVISION - Ι. ΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.

kteologo
Δραστηριότητα:

Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων

Οδός: 6ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Πεδινή (Πίσω από το Praktiker)
Πόλη: Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 2651094900
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Περιγραφή:

Ο ιδιωτικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ευαίσθητο θέμα της οδικής ασφάλειας των κυκλοφορούντων οχημάτων και ως εκ τούτου διέπεται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο.

H ΑUTOVISION παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την ίδρυση και τη λειτουργία ενός Ιδιωτικού ΚΤΕΟ.Η λύση αυτή είναι απόλυτα συμβατή με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και διασφαλίζει στον επιχειρηματία που επιλέγει την AUTOVISION ταχύτητα στο προκαταρκτικό στάδιο της ίδρυσης ενός ΙΚΤΕΟ αλλά και κατά το στάδιο της λειτουργίας της επιχείρησης.

Παράλληλα το εμπορικό σήμα της AUTOVISION συνώνυμο πλέον του τεχνικού ελέγχου αποτελεί μια εγγύηση για την επιτυχημένη λειτουργία ενός ΙΚΤΕΟ έναντι του ανταγωνισμού.

Στόχος της AUTOVISION είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων με άμεση συνέπεια την υποστήριξη της οδικής ασφάλειας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη των στόχων της η AUTOVISION πραγματοποιεί συστηματικές επιθεωρήσεις στο δίκτυο των συνεργατών της, και εκπαιδεύσεις στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και μεθόδων τεχνικού ελέγχου που ισχύουν πανευρωπαϊκά. Η εταιρεία φροντίζει τη διασφάλιση της τήρησης όλων των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τον θεσμό του τεχνικού ελέγχου.

Επιπλέον στα πλαίσια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος η AUTOVISION SAKAR A.Ε. έχει καθιερώσει συγκεκριμένους κανόνες, δεσμευτικούς για όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους της και οι οποίοι αντανακλώνται στην εταιρική πολιτική για την ποιότητα και περιβάλλον.

Έντυπη καταχώρηση: thumb_AUTOVISION_
Χάρτης:
Εμφανίσεις: 2982
Κατηγορίες: ΚΤΕΟ