Όλοι οι επαγγελματίες!

Βρες αυτό που θες!

ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

EOI-2020_Page_277_Image_0003
Δραστηριότητα:

Τεχνικά Γραφεία & Εταιρείες

Οδός: Βλαχλείδη 9
Πόλη: Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 2651024517
Κινητό Τηλ.: 6976229715
Περιγραφή:
 Υπηρεσίες :

* Commitment to excellence  

* Καταστήματα και Επαγγελματικοί Χώροι : Σχεδιασμός – Αδειοδότηση και Κατασκευή Καταστημάτων / Εταιρική Ταυτότητα

* Μεταλλικές – Σύμμικτες Κατασκευές

* Κτίρια Φέρουσας  Τοιχοποιίας – Ενίσχυση – Αποκατάσταση : Ενίσχυση – Αποκατάσταση Κατοικιών Φέρουσας Τοιχοποιίας

* Πανελλαδική Κάλυψη – Συνεργασία ώς Key Paratners με εταιρείες του εξωτερικού

* 3D Rendering – Φωτορεαλιστικά  Σχέδια – Υπεριαλιστικά Τρισδιάστατη Απεικόνιση

* Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών – Ενεργειακή Επιθεωρητές

* Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων: Διαδικασίες Αποτύπωσης και Ρύθμισης Αυθαιρέτων Βάσει των   Ισχυόντων Νομοθεσιών – Βεβαιώσεις περί μη ύπαρξης αυθαίρετων

 * Πρότυποι Οικισμοί: Μελέτη και Κατασκευή πρότυπων Βιοκλιματιστικων Οικισμών, Ενεργειακά Αυτόνομων με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη τους και ανάληψη ευθύνης συντήρησης αυτών.

* Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων : Μελέτη των ακινήτων για τις απαιτούμενες ενέργειες για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων.      Κατασκευή και πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση με πρότυπα συστήματα και βέλτιστες λύσεις για κάθε ακίνητο εξατομικευμένα.

* Ενεργειακά Κτίρια, Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας Κτίρια : Μελέτη και κατασκευή ενεργειακών κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενέργειας

* Ξενοδοχειακά (Μελέτη, Κατασκευή, Ανακαίνιση, Συντήρηση ξενοδοχειακών μονάδων) : Turnkey Solutions, Μελέτη, Κατασκευή, Ανακαίνιση, Συντήρηση -  Επισκευή Ξενοδοχειακών Μονάδων και Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα

* Ανακαινίσεις : Αρχιτεκτονική Μελέτη, Interior design, Κατασκευή Κτιρίων

* Μελέτες – Κατασκευές: Διεκπεραίωση όλων των μελετών μηχανικού (Αρχιτεκτονικές, Στατιστικές, Η/Μ κα) και κατασκευή  

Χάρτης:
Εμφανίσεις: 4350
 Μεταφορική Χαμπέζης - Μεταφορές - Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα