ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ https://eoi.gr/ 2019-02-13T11:47:18+02:00 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/8947-παπαγιαννοπουλου-μαρια <p><strong>Τεχνικό Γραφείο - Πολιτικός Μηχανικός</strong></p> 2019-02-13T11:47:18+02:00 ARcholevas ARCHITECTURE STUDIO GRAMMATEIA https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/9945-ar-cholevas-architecture-studio <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Αρχιτέκτονες</span></span></strong></p> 2019-01-28T10:32:15+02:00 ΤΖΙΑΛΛΑΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRAMMATEIA https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/10164-τζιαλλασ-ν-νικολαοσ <p><strong>Πολιτικός Μηχανικός</strong></p> <p><strong>Κάτοχος Μεταπτυχιακού Μ.Β.Α.</strong></p> <p><strong>Ενεργειακά Πιστοποιητικά</strong></p> <p><strong>Εκτιμήσεις Ακινήτων</strong></p> <p><strong>Μελέτες - Άδειες</strong></p> 2019-03-08T11:16:39+02:00 HOLEVAS HOME GRAMMATEIA https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/10161-holevas-home <p><strong>Real Estate, Μεσιτικό Γραφείο - Μηχανολόγοι Μηχανικοί</strong></p> <p><strong>Κατασκευή & Διαχείριση Ακινήτων </strong></p> 2019-02-27T11:46:00+02:00 ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/8946-αρλετοσ-ευαγγελοσ <p><strong>Τεχνικό Γραφείο - Πολιτικός Μηχανικός</strong></p> 2019-02-13T11:46:15+02:00