ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ https://eoi.gr/ 2021-02-19T12:20:20+01:00 ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ GRAMMATEIA https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/10144-τσουμποσ-λαμπροσ <p><strong>Τεχνικό Γραφείο - Τοπογράφος Μηχανικός</strong></p> 2021-02-19T12:20:20+01:00 2BENGINEERS GRAMMATEIA https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/10257-2bengineers <p><strong>Τεχνικό Γραφείο</strong></p> <p><strong>Μπούγιας Ι. Πέτρος</strong></p> <p><strong>MSc, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Μελετητής</strong></p> <p><strong>Μπακόλα Ηλιάνα</strong></p> <p><strong>MSc, Πολιτικός Μηχανικός (Πολυτεχνείο Πατρών) - Εργολήπτρια</strong></p> 2021-02-20T09:36:20+01:00 ANAX NW ΙΚΕ Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/3115-αναχ <p>Τεχνικη αναπτυξιακη εταιρια</p> 2019-11-15T11:45:21+01:00 ΤΟΠΟΚΤΗΜΑ GRAMMATEIA https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/10136-τοποκτημα <p>Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Α.Π.Θ.</p> 2020-06-17T07:30:07+02:00 ΝΙΚΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Guest author https://eoi.gr/καταχώρηση-επαγγελματικος-οδηγος-ιωαννινων/5861-νικολοσ_αποστολοσ Τοπογραφος μηχανικος 0001-11-30T00:00:00+01:00