Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων

Το Blog του Επαγγελματικού Οδηγού Ιωαννίνων

  • Αρχική
    Αρχική Εδω θα βρείτε όλες τις αναρτήσεις.
  • Ετικέτες
    Ετικέτες Προβολή λίστας ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.

Εκτός ρύθμισης 100 δόσεων όσοι καθυστερήσουν πάνω από 15 ημέρες

Πιο εύκολα θα χάνεται στο εξής η ρύθμιση των 100 δόσεων για τους οφειλέτες του Δημοσίου, λόγω των αλλαγών που επήλθαν με τα μνημονιακά μέτρα (νόμος 4346/2015) της περασμένης χρονιάς και τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, 1η Ιουλίου 2016.

Οι οφειλέτες του Δημοσίου που θα καθυστερήσουν περισσότερο από 15 ημέρες, να εξοφλήσουν

οποιοδήποτε νέο χρέος (από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), θα τίθενται αυτομάτως εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Η ρύθμιση θα διασώζεται μόνο στην περίπτωση ένταξης των νέων οφειλών στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων, πριν όμως οι οφειλές αυτές γίνουν έστω και εν μέρει ληξιπρόθεσμες.

Για να υπαχθούν στην «πάγια ρύθμιση» θα πρέπει να επισκεφθούν υποχρεωτικά την εφορία, για να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, καθώς δεν προβλέπεται διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος έχει ρυθμίσει τα χρέη του σε 100 δόσεις, και αφήσει όμως απλήρωτα για πάνω ένα δεκαπενθήμερο οποιαδήποτε νέα χρέη, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την εφορία, η οποία νομιμοποιείται να διεκδικήσει το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων των ρυθμισμένων έως και σε 100 δόσεις οφειλών του, εφαρμόζοντας σε βάρος του όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων, άλλων περιουσιακών του στοιχείων κ.λπ.).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι νέες οφειλές για τις οποίες εφαρμόζονται τα νέα μέτρα, αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 15 Δεκεμβρίου και εντεύθεν, καθώς επίσης και οποιαδήποτε νέα οφειλή προς το Δημόσιο θα βεβαιωθεί από δω και εξής.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος ενταγμένος στη ρύθμιση των «100 δόσεων», ο οποίος οφείλει να πληρώσει μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016 την 1η δόση του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που τού έχει βεβαιωθεί με το εκδοθέν από το TAXISNET εκκαθαριστικό σημείωμα, έχει χρονικό περιθώριο μέχρι τις 16 Αυγούστου να καθυστερήσει να πληρώσει τη δόση αυτή, για να παραμείνει στη ρύθμιση. Αν δεν εξοφλήσει την 1η δόση του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι τις 16 Αυγούστου, τότε θα τεθεί αυτόματα εκτός της ρύθμισης των «100 δόσεων».

Στην περίπτωση αυτή, ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών που ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είχε εντάξει στην ρύθμιση των «100 δόσεων» θα καταστεί άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο, θα αναβιώσουν όλοι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο ποσό αυτό και οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί θα κινηθούν εναντίον του με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, για να διασφαλίσουν την είσπραξη ολόκληρου του ποσού των ανεξόφλητων οφειλών του.

Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με κάθε φορολογούμενο ενταγμένο στη ρύθμιση των «100 δόσεων» ο οποίος θα καθυστερήσει πάνω από 15 ημέρες να καταβάλει εμπρόθεσμα έστω και μία μηνιαία δόση από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2016.

Ωστόσο, προκειμένου ο φορολογούμενος να διασώσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, έχει τη δυνατότητα να εντάξει- εντός 15 ημερών- τις νέες οφειλές προς το Δημόσιο, στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων ή των 24 εάν πρόκειται για κάποιον έκτακτο φόρο. Μόνο με τον συγκεκριμένο τρόπο δεν χάνονται οι 100 δόσεις.

Για να προχωρήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι οφειλέτες θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας ορισμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση».

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυσέλιδο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για τα μηνιαία εισοδήματά του και την περιουσιακή του κατάσταση προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημά του για αποπληρωμή των νέων οφειλών σε 12 δόσεις.

ΠΗΓΗ: Euro2day

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνία Οικονομία
 Μεταφορική Χαμπέζης - Μεταφορές - Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα