Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων

Το Blog του Επαγγελματικού Οδηγού Ιωαννίνων

 • Αρχική
  Αρχική Εδω θα βρείτε όλες τις αναρτήσεις.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Προβολή λίστας ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.

Τα κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος

Την αλλαγή των κριτηρίων ένταξης στο Κοινωνικό ΟικιακόΤιμολόγιο (ΚΟΤ) ώστε να επωφεληθούν οι πλέον ευάλωτοι καταναλωτές προωθεί το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

Καταργείται δε, η απένταξη δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου, στις περιπτώσεις υπέρβασης της κατανάλωσης. Από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές θα έχουν πλέον έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 70%, από 30%- 35% που είχαν με το ισχύον σύστημα.

Συγκεκριμένα:

 1. Εισάγονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αξίας ακίνητης περιουσίας, ώστε να δικαιούνται την έκπτωση μόνον πολίτες με πραγματική ανάγκη ενίσχυσης. Υπολογίζονται εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία δεν θα αφορούν μόνον το φορολογητέο εισόδημα, αλλά και όλα τα αφορολόγητα ή αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα. Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται περιπτώσεις, όπως βίλες εκατοντάδων τετραγωνικών σε «ακριβές» περιοχές, οι ιδιοκτήτες των οποίων διαθέτουν υπερπολυτελή αυτοκίνητα και εισόδημα από καταθέσεις εξωτερικού αλλά εμφανίζουν χαμηλό εισόδημα και είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο.
 2. Με βάση εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία δεν θα αφορούν μόνον το φορολογητέο εισόδημα, αλλά και όλα τα αφορολόγητα ή αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, δημιουργούνται δύο βασικές κατηγορίες δικαιούχων.

- Η πρώτη, θα περιλαμβάνει όσους πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα δικαιούνται διπλάσια έκπτωση στα τιμολόγιά τους από αυτή που λαμβάνουν σήμερα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά της χώρας.

- Η δεύτερη, θα περιλάβει νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, με βάση τα όρια που ισχύουν και σήμερα για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ., με μικρές διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του κόστους. Η κατηγορία αυτή θα δικαιούται την ίδια έκπτωση που λαμβάνει και σήμερα.

 1. Καταργείται η απένταξη από το ΚΟΤ σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης έως και 10% ανά κατηγορία. Με το νέο πλαίσιο, οι ευπαθείς ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ΜΟΝΟ για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.
 2. Για να αντιμετωπιστεί η καταχρηστική ένταξη ευκατάστατων οικογενειών στο ΚΟΤ (που γίνεται μέσω της αλλαγής του δικαιούχου του μετρητή), θα προσμετρώνται πλέον τα εισοδήματα και η περιουσία όλων των ατόμων του νοικοκυριού που φιλοξενούνται από τον κύριο δικαιούχο. Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται περιπτώσεις, όπως βίλες όπου ο δικαιούχος δηλώνει φιλοξενούμενος στο ακίνητο και ίδιος εμφανίζει χαμηλό εισόδημα ή δηλώνει φιλοξενούμενος σε μέρος της κατοικίας (π.χ. 30 τετραγωνικά) αλλά με τεράστια κατανάλωση (7.000-8.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο), ή δικαιούχοι που δηλώνουν ακίνητο λίγων τετραγωνικών (π.χ. 50 τετραγωνικά) αλλά είτε είναι κατά πολύ μεγαλύτερο είτε μέσω της ίδιας παροχής ηλεκτροδοτείται τριώροφο ή τετραώροφο κτίσμα.
 3. Για τους πολύτεκνους που θα επωφελούνται από το ΚΟΤ θα ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνονται δύο πράγματα:
 • Πρώτον, καταργείται το τιμολόγιο πολυτέκνων της ΔΕΗ, στο οποίο εντάσσονταν όλες οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τις εκπτώσεις του ΚΟΤ και ιδιαίτερα εύποροι πολίτες.
 • Δεύτερον, τις εκπτώσεις αυτές μπορούν πλέον να διεκδικούν πολίτες και από ιδιώτες προμηθευτές, στους οποίους δεν ίσχυε ως τώρα η συγκεκριμένη κατηγορία ΚΟΤ.

Από το υφιστάμενο σύστημα για το ΚΟΤ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

 • Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του/της δικαιούχου.
 • Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου.
 • Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.
 • Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ένα άλλο μέτρο για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών είναι η επανασύνδεση του ρεύματος σε όσους είχε διακοπεί λόγω οφειλών.

Για να γίνει επανασύνδεση, μετά από διακοπή για οφειλές, ειδικά οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, πρέπει να εξοφλήσουν τουλάχιστον το 15% της οφειλής και να ρυθμίσουν την εξόφληση του υπολοίπου το πολύ σε 12 δόσεις. Αυτό προφανώς είναι συχνά αδύνατο για νοικοκυριά με μηδενικό ή ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα.

Για τον λόγο αυτόν, μέσω της εφάπαξ καταβολής 10 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017, δημιουργούμε ειδικό λογαριασμό για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα, που είχαν αποσυνδεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Διαχειριστής του λογαριασμού θα είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο καθορισμός των δικαιούχων, τα κριτήρια, το ύψος, η κατανομή του ποσού, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες διάθεσης και ελέγχου της ενίσχυσης, θα περιγράφουν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών. Πλην, όμως, αναμένεται να καλυφθούν πάνω από τα ¾ των περιπτώσεων, καθώς μέχρι σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προχωρήσει σε αποκοπές ρεύματος 1.092 δικαιούχων ΚΟΤ, με συνολικές οφειλές περί τα 13,3 εκατ. ευρώ. Άρα τα αρχικά κεφάλαια του ταμείου επαρκούν για να καλύψουν πάνω από το 75% του ποσού.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν έτσι να αποκαταστήσουν τη σύνδεσή τους και στη συνέχεια:

 • είτε να ενταχθούν στο νέο ΚΟΤ, που προβλέπει 70%, για αυτές τις κατηγορίες
 • είτε να αναζητήσουν τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας τον νέο θεσμό, των Ενεργειακών Κοινοτήτων

Με το νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες που συζητείται ήδη στη Βουλή, επιτρέπουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχει σε σχήματα παραγωγής ενέργειας, την οποία μπορούν να αξιοποιούν και για αυτοκατανάλωση. Άρα οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να προσφέρουν στους πιο ευάλωτους πολίτες προνομιακή πρόσβαση στο ρεύμα που παράγει η Ενεργειακή Κοινότητα, αξιοποιώντας μέρος από το πλεόνασμα που προκύπτει.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να επισημανθεί η λανθασμένη παρουσίαση της είδησης σχετικά με τις αποκοπές ρεύματος που πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες ο ΔΕΔΔΗΕ. Η απάντηση σε σχετική ερώτηση Ευρωβουλευτή, παρερμηνεύτηκε ως αναγγελία ενός προγράμματος 2.000 αποκοπών ημερησίως μέχρι το τέλος του έτους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Συγκεκριμένα:

 

 1. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ στο δεκάμηνο έγιναν 204.000 αποκοπές και 159.000 επανασυνδέσεις ρεύματος σε καταναλωτές. Δηλαδή για κάθε 5 αποκοπές γίνονται περίπου 4 επανασυνδέσεις.
 2. Εσφαλμένα αναφέρεται ότι από σήμερα μέχρι το τέλος του έτους θα γίνουν 35.000 αποκοπές ρεύματος. Πρόκειται για τον συνολικό αριθμό αποκοπών που είχαν προγραμματιστεί για το τελευταίο δίμηνο του έτους.
 3. Με βάση την αναλογία «5-4» είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι το τελευταίο δίμηνο του έτους θα γίνουν και περίπου 28.000 επανασυνδέσεις. Άρα η καθαρή διαφορά για το τελευταίο δίμηνο είναι περίπου 7.000 αποκοπές.
 4. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, το 70% των αποκοπών αφορούν οικιακούς καταναλωτές. Κατά συνέπεια το τελευταίο δίμηνο θα γίνουν περί τις 5.000 «καθαρές» αποκοπές ρεύματος σε οικιακούς καταναλωτές. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερες από 100 ημερησίως, που απέχει κατά πολύ από τις 2.000 ημερησίως!

Πηγή:epiruspost.gr

 Μεταφορική Χαμπέζης - Μεταφορές - Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα