Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Θωμά Πασχίδη, όπου θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης της οδού θα ισχύσει έως την...


11ηΝοεμβρίου 2018. Η κίνηση των πεζών θα γίνεται μέσω εργοταξιακής σήμανσης.

Πηγή:epirusgate.blogspot.com