Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων

Το Blog του Επαγγελματικού Οδηγού Ιωαννίνων

  • Αρχική
    Αρχική Εδω θα βρείτε όλες τις αναρτήσεις.
  • Ετικέτες
    Ετικέτες Προβολή λίστας ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.

Ταυτότητα: Όλες οι αλλαγές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να περιορίσει τις απάτες και τις πλαστοπροσωπίες, υιοθετεί πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας για τις ταυτότητες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε, κανονισμό που θα διασφαλίσει πως οι ταυτότητες των Ευρωπαίων πολιτών και τα έγγραφα κατοικίας που εκδίδονται σε Ευρωπαίος πολίτες και τους εκτός ΕΕ συγγενείς τους θα είναι πιο ασφαλή.

Οι νέοι κανονισμοί θα βελτιώσουν την ασφάλεια των ταυτοτήτων εισάγοντας τις προδιαγραφές τόσο για τις πληροφορίες που θα περιέχουν...

όσο και για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, κοινά σε όλα τα κράτη – μέλη που εκδίδουν τέτοια έγγραφα. Πάντως, δεν απαιτούν τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν ταυτότητες εάν δεν τις προβλέπει η εθνική νομοθεσία.

Τα πρότυπα ασφαλείας

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι ταυτότητες

θα πρέπει να φτιάχνονται σε ένα ενιαίο φορμάτ πιστωτικής κάρτας

θα περιλαμβάνουν μία λωρίδα αναγνώσιμη από μηχανήματα

θα ακολουθούν τις βασικές προδιαγραφές ασφαλείας που θέτει ο ICAO (International Civil Aviation Organisation)

θα περιλαμβάνουν επίσης φωτογραφία και δαχτυλικά αποτυπώματα του κατόχου, αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή, σε ένα ανέπαφο τσιπ

θα δείχνουν τον κώδικα της χώρας του κράτους – μέλους που τις εκδίδει, μέσα σε μία σημαία της ΕΕ.

Οι ταυτότητες θα έχουν ελάχιστη περίοδο ισχύος τα πέντε χρόνια και μέγιστη τα δέκα. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να εκδίδουν ταυτότητες με μεγαλύτερη διάρκεια για άτομα από 70 ετών και άνω. Εάν εκδοθούν για ανήλικους, θα έχουν ισχύ μικρότερη της 5ετίας.

Οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ σε διάστημα 2ετίας μετά την υιοθέτησή τους, κάτι που σημαίνει πως έως τότε όλα τα νέα έγγραφα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα νέα κριτήρια.

Οι υπάρχουσες ταυτότητες που δεν ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές θα πάψουν να ισχύουν δέκα χρόνια μετά την ημερομηνία εφαρμογής των νέων κανονισμών ή, αν λήγουν νωρίτερα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Οι ταυτότητες πολιτών άνω των 70 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να λήξουν, υπό προϋποθέσεις. Οι λιγότερο ασφαλείς ταυτότητες, που δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές, θα τεθούν εκτός ισχύος σε πέντε χρόνια.

Προστασία δεδομένων

Στους νέους κανονισμούς περιλαμβάνονται δικλείδες ασφαλείας πολύ δυνατές, για να διασφαλιστεί πως οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι ταυτότητες δεν θα πέσουν στα λάθος χέρια. Συγκεκριμένα, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ανέπαφου τσιπ και των πληροφοριών που αποθηκεύει, ώστε να μην μπορεί να παραβιαστεί ή να είναι προσβάσιμο χωρίς άδεια.

Πηγή:epiruspost.gr

 Μεταφορική Χαμπέζης - Μεταφορές - Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα