Οι ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Ιουλίου 2019

Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις την...

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019.
Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019.
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019.
Το ΕΤΑΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019.
Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019.
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019.
Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019.

Πηγή:epirus-tv-news.gr