Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων

Το Blog του Επαγγελματικού Οδηγού Ιωαννίνων

  • Αρχική
    Αρχική Εδω θα βρείτε όλες τις αναρτήσεις.
  • Ετικέτες
    Ετικέτες Προβολή λίστας ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.

Μείωση έως 30% του ΕΝΦΙΑ

Και μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις

Μείωση του ΕΝΦΙΑ έως και 30% για ακίνητη περιουσία ως 60.000 και του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις φέρνουν οι δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν χθες το βράδυ στην Βουλή.Τα δύο μέτρα περιλαμβάνονται στο πακέτο των ελαφρύνσεων των 910 εκ ευρώ που εγκρίθηκαν από την Κομισιόν και εντάχθηκαν σ τον προϋπολογισμό του 2019. Αντιστοιχούν σε ελαφρύνσεις συνολικού ύψους 305 εκ ευρώ από τα οποία τα...


260 προέρχονται από την μείωση του ΕΝΦΙΑ και 145 εκ ευρώ η πρώτη δόση μείωση του συντελεστή στις επιχειρήσεις.Ειδικά για την μείωση του ενιαίου φόρου ιδιοκτητών ακινήτων με την τροπολογία που κατατέθηκε δίνεται έμφαση στην ανακούφιση των φορολογούμενων με χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 30% για το έτος 2019, ότι όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε ΕΝΦΙΑ, ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).Σε ακίνητες περιουσίες μεγαλύτερης αντικειμενικής αξίας θα εφαρμοστεί ένας περιορισμός έκπτωσης. Συγκεκριμένα για ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει τις 60.000 σε όρους αντικειμενικής αξίας και το υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μειώνεται κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ». Με την υπόψη τροπολογία τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4223/2013, αναφορικά με την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Για να γίνει πιο κατανοητή η αποκλιμάκωση της έκπτωσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι Ενα διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας 60.000 ευρώ στην Δραπεστώνα σήμερα πληρώνει ΕΝΦΙΑ σήμερα 224 εκ ευρώ . Το 2019 θα πληρώνει 137 ευρώ δηλαδή θα έχει μείωση 30% που αντιστοιχεί σε 67 ευρώ.
Ένα άλλο διαμέρισμα επίσης στην Δραπετσώνα με αντικειμενική αξία 102.000 ευρώ πληρώνει φέτος ΕΝΦΙΑ 348 ευρώ . Αν είχε και αυτό έκπτωση 30% λογικά το 2019 θα πλήρωνε ΕΝΦΙΑ 243,6 ευρώ δηλ 104,4 εκ ευρώ λιγότερα από φέτος Με βάση τον κανόνα της φθίνουσας μείωσης για την μεγαλύτερη ακίνητη τα 42.000 ευρώ περισσότερα από τις αντικειμενική αξία με την μέγιστη έκπτωση περιορίζουν την μείωση κατά 29,2 ευρώ ( 42 X0,7 ευρώ )
Το 2019 θα πληρώνει με βάζει τον «κόφτη» στην έκπτωση θα πληρώνει 273 ευρώ δηλαδή 75 ευρώ λιγότερα έχοντας μείωση φόρου κατά 20,29%Συνολικά το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ θα κοστίσει 260 εκ ευρώ για το 2019

Εξαιρούνται και το 2019 τα αγροτεμάχια
Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η παράταση της εξαίρεσης από τον υπολογισμό συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ των αγροτεμαχίων και το 2019 μετά την διετή παράταση που δόθηκε για το 2017 και το 2018 .Σύμφωνα με την τροπολογία δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2019 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2016, 2017 και 2018) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Όφελος ως και 515 εκ ευρώ στις επιχειρήσεις
Η δεύτερη κρίσιμη τροπολογία αφορά την μείωση του φόρου για τις επιχειρήσεις η οποία μέσω της φορολογίας φέρνει πρόσθετα κέρδη που ξεκινούν 142 εκ ευρώ για το 2019 μέχρι και 515 εκ ευρώ για το 2022 μέσω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή από το 29% στο 25%Η τροπολογία αναφέρει ότι η συνολική μείωση του συντελεστή κατά 4% θα υλοποιηθεί ως εξής
Είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018,
Είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019,
Είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020,
Είκοσι έξι τοις εκατό (26%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και
Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και των επόμενων ετών.
Από την μείωση του συντελεστή σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού λογιστηρίου του κράτους επέρχεται μείωση τα εσόδων του προϋπολογισμού, από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής, ύψους 450 εκ. ευρώ περίπου, η οποία ανέρχεται σε 142 εκ. ευρώ περίπου για το φορολογικό έτος 2019, σε 247 εκ. ευρώ περίπου για το φορολογικό έτος 2020, σε 371 εκ. ευρώ περίπου για το φορολογικό έτος 2021 και σε 515 εκ. ευρώ περίπου για το φορολογικό έτος 2022.

Πηγή:epirusgate.blogspot.com

 Μεταφορική Χαμπέζης - Μεταφορές - Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα